Zóny bez pesticídov

Občianske združenie Zóny bez pesticídov umožňuje mestám a verejnoprávnym zriadeniam zapojiť sa aktívne do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a  komunikácii.

 

Zóny bez pesticídov popularizujú udržateľný prístup, zvyšujú povedomie o problematike pesticídov a ponúkajú praktické opatrenia, ktoré môže urobiť každý z nás.

 

o projekte

Princíp Zón bez pesticídov je tzv. trvalo udržateľná a bezpečná údržba miest, ktorej základná idea spočíva vo filozofii dlhodobého rozvoja, má mimoriadny ekologický, ekonomický a estetický význam.

Ekologický význam spočíva vo vytvorení rôznych typov prostredia pre rozličné druhy organizmov, ekonomický význam spočíva v úsporách za „chemicky zdevastované“ životné prostredie a liečebné náklady, ktoré potencionálne vyplývajú z využívania zdraviu nebezpečných látok v mestách, a estetický význam tkvie v podčiarknutí rôznorodosti farieb a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s prírodou.

kontaktné informácie

Škovránčia 2956/3

81106 Bratislava

info@zonybezpesticidov.sk

+421 915 245 763

zapojte sa do projektu aj vy!

V prípade, že máte záujem zapojiť obec, mesto alebo verejnoprávne zriadenie do projektu Zóny bez pesticídov, neváhajte kontaktovať občianske združenie Zóny bez pesticídov alebo vyplniť registračný formulár na stránke.