školy bez pesticídov

Súčasťou projektu Zóny bez pesticídov je aj formovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. Jednou z našich ďalších aktivít je spolupráca so školami, škôlkami a univerzitami, pri ktorej občianske združenie Zóny bez pesticídov v spolupráci s odborníkmi zabezpečí prednášky, aktivity, metodické príručky a školenia pre rozvoj a podporu výchovy a vzdelania na školách. Školy participujúce na projekte dostanú právo používať piktogram informujúci o zapojení sa do projektu Školy bez pesticídov, a zároveň dostanú možnosť získať odborné materiály, prednášky a školenia.

NAŠE PUBLIKÁCIE

Pripravili sme pre vás 2 publikácie, ktoré si môžete stiahnuť nižšie.

zapojte sa do projektu aj vy!

V prípade, že máte záujem zapojiť obec, mesto alebo verejnoprávne zriadenie do projektu Zóny bez pesticídov, neváhajte kontaktovať občianske združenie Zóny bez pesticídov alebo vyplniť registračný formulár na stránke.