MAPY ZÓN BEZ PESTICÍDOV

TRNAVA

Vyznačené zelenou – plochy zelene bez používania pesticídov

Vyznačené červenou – plochy sídlisk bez používania pesticídov

RUSOVCE

Zóny bez pesticídov zahŕňajú zeleň pri všetkých miestnych komunikáciách III. triedy a plošnú verejnú zeleň v centrálnej zóne, na Irkutskej ulici, Rímsky parčík, okolie kostola Sv. Magdalény, detské ihriská, pri otočisku a pozdĺž Starorímskej ulice.

NOVÉ ZÁMKY

Bernolákov park v meste Nové Zámky.

KOŠICE

Plochy vyznačené zelenou – sídliskové plochy bez použitia pesticídov.

Plochy vyznačené oranžovou – plochy zelene bez použitia pesticídov.

BRATISLAVSKÁ MESTSKÉ ČASŤ – PETRŽALKA

Plochy ohraničené modrou zahŕňajú plochy bez používania pesticídov, ktoré sú v správe mestskej časti Petržalka. Súkromné plochy v týchto zónach do projektu nepatria.

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ LESY

Mestské lesy v Bratislave spravujú vyše 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany.

Na celom území bratislavského lesoparku, ktoré je v majetku mesta Bratislava, je používanie chemických postrekov vylúčené.

BEZPESTICÍDOVÉ ZÓNY V SNINE

  1. Park pri Domove pokojnej staroby
  2. Malý a Veľký Vihorlatský Park
  3. Park 1. Mája
  4. Historický park
  5. Topoľová alej