MAPY ZÓN BEZ PESTICÍDOV

TRNAVA

Vyznačené zelenou – plochy zelene bez používania pesticídov

Vyznačené červenou – plochy sídlisk bez používania pesticídov

RUSOVCE

Zóny bez pesticídov zahŕňajú zeleň pri všetkých miestnych komunikáciách III. triedy a plošnú verejnú zeleň v centrálnej zóne, na Irkutskej ulici, Rímsky parčík, okolie kostola Sv. Magdalény, detské ihriská, pri otočisku a pozdĺž Starorímskej ulice.

NOVÉ ZÁMKY

Bernolákov park