Projekt Lišiak bez sadu: SAJDER BUDÚCNOSTI BUDE S PESTICÍDMI BEZ SADU A BEZ CHUTI

Súčasná rýchlosť, s ktorou strácame náš „živý poklad“, rozmanitosť živých bytostí, ktoré nazývame biodiverzita, dosiahla také hodnoty, že vážne ohrozuje schopnosť planéty udržiavať život. Ako ukázalo tretie vydanie publikácie Global Biodiversity Outlook (Výhľad globálnej biodiverzity), ľudská činnosť spôsobuje 100 až 1000-násobné zrýchlenie vymierania druhov voči normálu.

Vymretie ohrozuje v Európe 30 až 50 percent cicavcov, vtákov, motýľov, obojživelníkov, plazov a sladkovodných rýb. V záverečnom posúdení Správy o posúdení stavu opeľovačov, opeľovania a produkcie potravín (IPBES) sa konštatuje, že 75 % plodín a 90 % divo rastúcich kvitnúcich rastlín závisí do určitej miery od opeľovania pomocou živočíchov a rôznorodosť voľne žijúcich opeľovačov je pre opeľovanie veľmi dôležitá, a to aj napriek skutočnosti, že v prostredí sa nachádza veľké množstvo domestifikovaných včiel. Celosvetová ekonomická hodnota služieb divokého a riadeného opeľovania bola v roku 2005 stanovená na 215 miliárd USD (Gallai et al. 2009). Vyhubením opeľovačov nastane problém s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami.

Včela medonosná je najznámejší opeľovač, no predstavuje len jeden z mnohých druhov opeľovačov. Medzi ďalšie dôležité opeľovače zaradzujeme napríklad samotárske včely, ktoré žijú samotársky v dreve, zemi, dutinách stien a pod., pestrice, ktoré pripomínajú osy, ich larvy požierajú vošky, čo môžeme pokladať za spôsob integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom, čmeliaky, ktoré opeľujú rastliny s dlhými úzkymi kalichmi, do ktorých včely nedočiahnu a v neposlednom rade pomerne obľúbené motýle, ktoré predstavujú rovnako významnú skupinu opeľovačov.

Pesticídy sú možným zdrojom úbytku opeľovačov, avšak o skutočnom negatívnom dopade týchto látok na opeľovače, toho vieme stále málo.

Rozširovanie poľnohospodársky obrábanej plochy, ľudských obydlí, devastácia a nadmerná chemizácia ekosystémov zanecháva nenávratné straty diverzity.

Je nevyhnutné každú ľudskú činnosť vykonávať s ohľadom na prírodu, prírode blízkym spôsobom, znižovať chemizáciu životného prostredia a aplikovať praktické opatrenia, ktoré môže urobiť každý z nás (napr. výsadba nektarodajných kvetov, nepoužívať pesticídy a umelé hnojivá, montáž hmyzích hotelov, vtáčích búdok a pod.).

pomôžte nám zapojiť Vaše mesto ALEBO obec do NÁŠHO projektu a spoločne vytvorme bezpečnejšie a zdravšie životné prostredie
pre ľudský život a biodiverzitu.